Μαιευτήριο

Subfolder uoadl:60033 511 Read counter

Title:
Μαιευτήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Time Coverage:
1870-1871
Usher Number:
356.1
Extent:
6 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Μαιευτήριο
Other subject categories:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Εξοπλισμός
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Μιλτιάδης Βενιζέλος, καθηγητής, διευθυντής, Μαιευτήριο, έκθεση, εργασίες, πλουτισμός, εμπλουτισμός, συλλογή, Δημήτριος Ορφανίδης, καθηγητής, διευθυντής, Αστυκλινική, εκθέσεις, Παθολογικό Ταμείο, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, Πειραματική Φυσική, όργανα, Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής, Ανατομία, Φυσιολογία, Θεόδωρος Αρεταίος, καθηγητής, χειρουργικά όργανα, Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, Φαρμακολογική συλλογή, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Χημείο
The digital material of the item is not available.