Μαιευτήριο

Υποφάκελος uoadl:60033 513 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Μαιευτήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Ταξιθετικός αριθμός:
356.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
6 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μαιευτήριο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Εξοπλισμός
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Μιλτιάδης Βενιζέλος, καθηγητής, διευθυντής, Μαιευτήριο, έκθεση, εργασίες, πλουτισμός, εμπλουτισμός, συλλογή, Δημήτριος Ορφανίδης, καθηγητής, διευθυντής, Αστυκλινική, εκθέσεις, Παθολογικό Ταμείο, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, Πειραματική Φυσική, όργανα, Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής, Ανατομία, Φυσιολογία, Θεόδωρος Αρεταίος, καθηγητής, χειρουργικά όργανα, Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, Φαρμακολογική συλλογή, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Χημείο
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.