Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:60034 297 Read counter

Title:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος    

Time Coverage:
1870-1871
Usher Number:
187.3
Extent:
36 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Other subject categories:
Ωρολόγια προγράμματα
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Μιχαήλ Αντωνόπουλος, υπουργός, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, πρόγραμμα, έγκριση, Δαμιανός Γεωργίου, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, μαθήματα, πρόγραμμα, σύνταξη, διδασκαλία, έξοδα, προϋπολογισμός, Παναγιώτης Κυριακός, καθηγητής, Γενική Παθολογία, παραδόσεις, ώρες, Φιλοσοφία, υποχρεωτική ακρόαση, Γεώργιος Παπασλιώτης, Εμμανουήλ Κόκκινος, κοσμήτωρ, Νομική Σχολή, μαθήματα, πρόγραμμα, χειμερινό εξάμηνο, Παναγιώτης Ρομποτής, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, Βασίλειος Λάκων, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή
The digital material of the item is not available.