Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:60034 303 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος    

Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Ταξιθετικός αριθμός:
187.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
36 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Μιχαήλ Αντωνόπουλος, υπουργός, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, πρόγραμμα, έγκριση, Δαμιανός Γεωργίου, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, μαθήματα, πρόγραμμα, σύνταξη, διδασκαλία, έξοδα, προϋπολογισμός, Παναγιώτης Κυριακός, καθηγητής, Γενική Παθολογία, παραδόσεις, ώρες, Φιλοσοφία, υποχρεωτική ακρόαση, Γεώργιος Παπασλιώτης, Εμμανουήλ Κόκκινος, κοσμήτωρ, Νομική Σχολή, μαθήματα, πρόγραμμα, χειμερινό εξάμηνο, Παναγιώτης Ρομποτής, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, Βασίλειος Λάκων, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.