Διαγωνίσματα - Βραβεία

Subfolder uoadl:60035 324 Read counter

Title:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

Time Coverage:
1870-1871
Usher Number:
226.3
Extent:
146 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Other subject categories:
Ποιητικοί Αγώνες
Keywords:
Βουτσιναίος ποιητικός διαγωνισμός, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αθανάσιος Πετμεζάς (Πετιμεζάς), υπουργός, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Γεώργιος Συμβουλίδης, ιατρός, διαγωνισμός, δημοσίευση, «Εκλεκτική», εφημερίδα, Θεόδωρος Π. Ροδοκανάκης, φιλολογικός διαγωνισμός, Ιωάννης Βουτσινάς, Δημήτριος Οικονόμος, Βασίλειος Λάκων, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, κανονισμός, σύνταξη, διαγωνισμός, πρόγραμμα, γνωμοδότηση, μεταφράσεις, κρίση, ποιήματα
The digital material of the item is not available.