Διαγωνίσματα - Βραβεία

Υποφάκελος uoadl:60035 266 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Ταξιθετικός αριθμός:
226.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
146 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποιητικοί Αγώνες
Λέξεις-κλειδιά:
Βουτσιναίος ποιητικός διαγωνισμός, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αθανάσιος Πετμεζάς (Πετιμεζάς), υπουργός, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Γεώργιος Συμβουλίδης, ιατρός, διαγωνισμός, δημοσίευση, «Εκλεκτική», εφημερίδα, Θεόδωρος Π. Ροδοκανάκης, φιλολογικός διαγωνισμός, Ιωάννης Βουτσινάς, Δημήτριος Οικονόμος, Βασίλειος Λάκων, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, κανονισμός, σύνταξη, διαγωνισμός, πρόγραμμα, γνωμοδότηση, μεταφράσεις, κρίση, ποιήματα
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.