Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:60038 351 Read counter

Title:
Αλληλογραφία
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

Time Coverage:
1870-1871
Usher Number:
37.1
Extent:
13 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Keywords:
Υπουργείο Στρατιωτικών, Χαράλαμπος Ζυμβρακάκης, υπουργός, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, δόκιμοι φαρμακοποιοί, διαγωνισμός, θέσεις, πλήρωση, αιτήσεις, αίθουσα, παραχώρηση, μουσική εκδήλωση, εθνικός στόλος, Κεντρική επιτροπή, χρηματική ενίσχυση, Διοικητική Αστυνομία, Παύλος Ελάσσωνας (;), φοιτητής, Φαρμακευτικό Σχολείο

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13