Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:60038 298 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Ταξιθετικός αριθμός:
37.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
13 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Στρατιωτικών, Χαράλαμπος Ζυμβρακάκης, υπουργός, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, δόκιμοι φαρμακοποιοί, διαγωνισμός, θέσεις, πλήρωση, αιτήσεις, αίθουσα, παραχώρηση, μουσική εκδήλωση, εθνικός στόλος, Κεντρική επιτροπή, χρηματική ενίσχυση, Διοικητική Αστυνομία, Παύλος Ελάσσωνας (;), φοιτητής, Φαρμακευτικό Σχολείο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13