Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:60039 291 Read counter

Title:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1870-1871
Usher Number:
37.2
Extent:
20 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Μιχαήλ Αντωνόπουλος, υπουργός, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Φιλοσοφική Σχολή, νέος κανονισμός, κοσμήτωρ, έκθεση, διάταγμα, εξετάσεις, Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής, αναφορά, χρηματικά πρόστιμα, Περικλής Πετράκης, προσωρινός υπουργός, καθηγητές, δήλωση, παράσημο

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20