Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:60039 337 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Ταξιθετικός αριθμός:
37.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
20 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Μιχαήλ Αντωνόπουλος, υπουργός, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Φιλοσοφική Σχολή, νέος κανονισμός, κοσμήτωρ, έκθεση, διάταγμα, εξετάσεις, Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής, αναφορά, χρηματικά πρόστιμα, Περικλής Πετράκης, προσωρινός υπουργός, καθηγητές, δήλωση, παράσημο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20