Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:60044 459 Read counter

Title:
Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

Time Coverage:
1870-1871
Usher Number:
38.1
Extent:
69 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Other subject categories:
Συνδρομές
Βιβλία
Keywords:
συγγράμματα, έκδοση, συνδρομές, αιτήματα, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αθανάσιος Πετμεζάς (Πετιμεζάς), υπουργός, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Επιτροπή νεοελληνικών αναλέκτων, επιστασία, Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, περιοδική έκδοση, Σπυρίδων Λάμπρος, περιοδικό σύγγραμμα, ιατρικές επιστήμες, φυσικές επιστημές, «Γαληνός», Αθανάσιος Ρουσόπουλος, καθηγητής, Αρχαιολογία, Ιταλία, διαμονή, παράταση, Ξαυέριος Λάνδερερ, Ανάλεκτα κοινωφελών διατριβών, Γεώργιος Πιλάβιος, Γρηγόριος Ε΄, πατριάρχης, έκδοση, ανακομιδή, λείψανα, θεολογικά συγγράμματα, εκκλησιαστική βιβλιοθήκη, Δαμιανός Γεωργίου, κοσμήτωρ, ιατροδικαστικό σύγγραμμα, Γεώργιος Ράλλης, καθηγητής, Εμπορικό δίκαιο, πληρωμή, εντολή, αντίτυπα, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, Φαρμακευτική Χημεία, αίτηση, Νικόλαος Νικολαΐδης, καθηγητής, Μαθηματικά, Κ. Δηλιγιάννης, Γενική Παθολογική Ανατομία, Σωκράτης Τσιβανόπουλος, κρίσιμες μάχες, Αντώνιος Βιτσάρης, εγχειρίδιο, Ειδική παθολογία παίδων, Π. Ηλιόπουλος, πρακτική στενογραφία, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Νικόλαος Σαρίπολος, καθηγητής, πληρωμή, εντολή, Νικόλαος Δαμαλάς, καθηγητής, θεολογικά συγγράμματα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69