Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Υποφάκελος uoadl:60044 416 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Ταξιθετικός αριθμός:
38.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
69 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συνδρομές
Βιβλία
Λέξεις-κλειδιά:
συγγράμματα, έκδοση, συνδρομές, αιτήματα, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αθανάσιος Πετμεζάς (Πετιμεζάς), υπουργός, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Επιτροπή νεοελληνικών αναλέκτων, επιστασία, Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, περιοδική έκδοση, Σπυρίδων Λάμπρος, περιοδικό σύγγραμμα, ιατρικές επιστήμες, φυσικές επιστημές, «Γαληνός», Αθανάσιος Ρουσόπουλος, καθηγητής, Αρχαιολογία, Ιταλία, διαμονή, παράταση, Ξαυέριος Λάνδερερ, Ανάλεκτα κοινωφελών διατριβών, Γεώργιος Πιλάβιος, Γρηγόριος Ε΄, πατριάρχης, έκδοση, ανακομιδή, λείψανα, θεολογικά συγγράμματα, εκκλησιαστική βιβλιοθήκη, Δαμιανός Γεωργίου, κοσμήτωρ, ιατροδικαστικό σύγγραμμα, Γεώργιος Ράλλης, καθηγητής, Εμπορικό δίκαιο, πληρωμή, εντολή, αντίτυπα, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, Φαρμακευτική Χημεία, αίτηση, Νικόλαος Νικολαΐδης, καθηγητής, Μαθηματικά, Κ. Δηλιγιάννης, Γενική Παθολογική Ανατομία, Σωκράτης Τσιβανόπουλος, κρίσιμες μάχες, Αντώνιος Βιτσάρης, εγχειρίδιο, Ειδική παθολογία παίδων, Π. Ηλιόπουλος, πρακτική στενογραφία, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Νικόλαος Σαρίπολος, καθηγητής, πληρωμή, εντολή, Νικόλαος Δαμαλάς, καθηγητής, θεολογικά συγγράμματα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69