Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)

Subfolder uoadl:60050 631 Read counter

Title:
Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός

Time Coverage:
1871-1872
Usher Number:
190.4
Extent:
20 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Έδρες
Προκήρυξη
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Αθανάσιος Κυζικηνός, τακτικός καθηγητής, προβιβασμός, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Μιχαήλ Δέφνερ, υφηγητής, διορισμός, έγκριση, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Ηρακλής Μητσόπουλος, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Σοφοκλής Σκιαδαρέσης, υφηγητής, διορισμός, έγκριση, Ανδρέας Αναγνωστάκης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Γεώργιος Παπασλιώτης, επίτιμος καθηγητής, απαλλαγή, θέση, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, καθηγητής, καθήκοντα
The digital material of the item is not available.