Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:60053 556 Read counter

Title:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Time Coverage:
1871-1872
Usher Number:
198.1
Extent:
15 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διδασκαλία
Other subject categories:
Αναθέσεις μαθημάτων
Keywords:
Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, καθηγητές, διδασκαλία, έναρξη, καθυστερήσεις, προβλήματα, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, «Παλιγγενεσία», εφημερίδα, συντάκτης, στοιχεία, υφηγητές, παραδόσεις, έναρξη, αναβολές, απολογία, Michael Deffner (Μιχαήλ Δέφνερ), υφηγητής, αιτήματα, διδασκαλία, αίθουσα, Γερμανική Γλώσσα
The digital material of the item is not available.