Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:60053 561 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1871-1872
Ταξιθετικός αριθμός:
198.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
15 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, καθηγητές, διδασκαλία, έναρξη, καθυστερήσεις, προβλήματα, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, «Παλιγγενεσία», εφημερίδα, συντάκτης, στοιχεία, υφηγητές, παραδόσεις, έναρξη, αναβολές, απολογία, Michael Deffner (Μιχαήλ Δέφνερ), υφηγητής, αιτήματα, διδασκαλία, αίθουσα, Γερμανική Γλώσσα
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.