Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού

Subfolder uoadl:60054 575 Read counter

Title:
Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια  

Time Coverage:
1871-1872
Usher Number:
120.5
Extent:
9 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Επιστημονικά συνέδρια
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, Βοτανική, Πετρούπολη, συνέδριο, δαπάνες, προϋπολογισμός, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, χρηματικό ποσό, καταβολή, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
The digital material of the item is not available.