Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού

Υποφάκελος uoadl:60054 420 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια  

Χρονική κάλυψη:
1871-1872
Ταξιθετικός αριθμός:
120.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστημονικά συνέδρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, Βοτανική, Πετρούπολη, συνέδριο, δαπάνες, προϋπολογισμός, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, χρηματικό ποσό, καταβολή, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.