Υποτροφίες

Subfolder uoadl:60056 612 Read counter

Title:
Υποτροφίες
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Time Coverage:
1871-1872
Usher Number:
220.3
Extent:
79 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 3 έγγραφα του έτους 1870.
Main subject category:
Υποτροφίες, Αριστεία
Other subject categories:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Keywords:
Γεώργιος Χατζή Ιωάννου Ψαρουδάκης, συνοπτική βιογραφία, έντυπο, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αίτημα, υποτροφία, Κωνσταντίνος Ψαρουδάκης, φοιτητής, Φυσικομαθηματικό Τμήμα, καθηγητής, ακροάσεις, πιστοποιητικά, Π. Αναστασέας, Π. Ράλλης, κληροδότημα, Νικόλαος Μπούμης, φοιτητής, αίτημα, χρηματική συνδρομή, εξετάσεις, υπότροφος, Φιλολογικό Φροντιστήριο, Χαρίλαος Ολύμπιος, γιατρός, Βιέννη, υπότροφος, πάραταση, έκθεση, Ανατομία, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Παύλος Καλλιγάς, πρύτανης, Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής, υποτροφία, διαγωνισμός, Αρχαιολογία, Γλωσσολογία, Φυτολογία, Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής
The digital material of the item is not available.