Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:60056 618 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Υποτροφίες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Χρονική κάλυψη:
1871-1872
Ταξιθετικός αριθμός:
220.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
79 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 3 έγγραφα του έτους 1870.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Υποτροφίες, Αριστεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Χατζή Ιωάννου Ψαρουδάκης, συνοπτική βιογραφία, έντυπο, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αίτημα, υποτροφία, Κωνσταντίνος Ψαρουδάκης, φοιτητής, Φυσικομαθηματικό Τμήμα, καθηγητής, ακροάσεις, πιστοποιητικά, Π. Αναστασέας, Π. Ράλλης, κληροδότημα, Νικόλαος Μπούμης, φοιτητής, αίτημα, χρηματική συνδρομή, εξετάσεις, υπότροφος, Φιλολογικό Φροντιστήριο, Χαρίλαος Ολύμπιος, γιατρός, Βιέννη, υπότροφος, πάραταση, έκθεση, Ανατομία, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Παύλος Καλλιγάς, πρύτανης, Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής, υποτροφία, διαγωνισμός, Αρχαιολογία, Γλωσσολογία, Φυτολογία, Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.