Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:60057 589 Read counter

Title:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1871-1872
Usher Number:
399.1
Extent:
332 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 8 έγγραφα του έτους 1874.
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, βασιλικό διάταγμα, Φυσιογραφικό Μουσείο, Βοτανικό τμήμα, διοργάνωση, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Ηρακλής Μητσόπουλος, καθηγητής, έφορος, Παλαιοντολογική συλλογή, Τελωνείο Αθηνών, ορυκτά, Τεργέστη, προϋπολογισμός, δαπάνες, απολογισμός, Φίλιππος Ιωάννου, Μιλτιάδης Βενιζέλος, καθηγητές, οικονομική επιτροπή, κατάσταση δαπανών, δαπάνες, προσωπικό, μισθοί, μουσείο, έξοδα, αγορές, εκδρομές, υλικό, συγγράμματα, αλληλογραφία, κόμιστρα, Θεόδωρος δε Χέλδραϊχ (Theodor von Heldreich), φυσικά σώματα, κατάλογος, Κώστας Πασχάλης, Ιαπωνία, δωρεά, στολή, όπλα, Μπεναρδάκης, Oρυκτολογική συλλογή, δωρεά, αξιοποίηση, κατάλογος, ερμάρια, Θεοβάλδος Κρύπερ (Theobald Krüper), επιμελητής, Οδησσός, λογοδοσία, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρυτανεία, έντυπο
The digital material of the item is not available.