Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Υποφάκελος uoadl:60057 395 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1871-1872
Ταξιθετικός αριθμός:
399.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
332 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 8 έγγραφα του έτους 1874.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, βασιλικό διάταγμα, Φυσιογραφικό Μουσείο, Βοτανικό τμήμα, διοργάνωση, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Ηρακλής Μητσόπουλος, καθηγητής, έφορος, Παλαιοντολογική συλλογή, Τελωνείο Αθηνών, ορυκτά, Τεργέστη, προϋπολογισμός, δαπάνες, απολογισμός, Φίλιππος Ιωάννου, Μιλτιάδης Βενιζέλος, καθηγητές, οικονομική επιτροπή, κατάσταση δαπανών, δαπάνες, προσωπικό, μισθοί, μουσείο, έξοδα, αγορές, εκδρομές, υλικό, συγγράμματα, αλληλογραφία, κόμιστρα, Θεόδωρος δε Χέλδραϊχ (Theodor von Heldreich), φυσικά σώματα, κατάλογος, Κώστας Πασχάλης, Ιαπωνία, δωρεά, στολή, όπλα, Μπεναρδάκης, Oρυκτολογική συλλογή, δωρεά, αξιοποίηση, κατάλογος, ερμάρια, Θεοβάλδος Κρύπερ (Theobald Krüper), επιμελητής, Οδησσός, λογοδοσία, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρυτανεία, έντυπο
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.