Βοτανικό Μουσείο

Subfolder uoadl:60058 440 Read counter

Title:
Βοτανικό Μουσείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1871-1872
Usher Number:
405.3
Extent:
67 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Botany
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, Βοτανική, διδασκαλία, έξοδα, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Πανεπιστήμιο, λογιστής, ξύλα, Φυτολογική συλλογή, Φυτολογικό Μουσείο, φυτά, Πάρνωνας, πληρωμές, εντολές, βεβαιώσεις, Βοτανικός Κήπος, υαλοσκεπές φυτοκομείο, κατασκευή, δαπάνες, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, προϋπολογισμός
The digital material of the item is not available.