Βοτανικό Μουσείο

Υποφάκελος uoadl:60058 429 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Βοτανικό Μουσείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1871-1872
Ταξιθετικός αριθμός:
405.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
67 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βοτανική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, Βοτανική, διδασκαλία, έξοδα, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Πανεπιστήμιο, λογιστής, ξύλα, Φυτολογική συλλογή, Φυτολογικό Μουσείο, φυτά, Πάρνωνας, πληρωμές, εντολές, βεβαιώσεις, Βοτανικός Κήπος, υαλοσκεπές φυτοκομείο, κατασκευή, δαπάνες, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, προϋπολογισμός
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.