Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:60059 571 Read counter

Title:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

Time Coverage:
1871-1872
Usher Number:
403.4
Extent:
45 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 8 έγγραφα στα Γαλλικά.
Main subject category:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Βασιλικό Αυλαρχείο, αλεξικέραυνο, αιχμή, Παλάτι, αποστολή, Πρυτανεία, διδασκαλία, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Φυσικό Ταμείο, Τελωνείο Αθηνών, Πειραματική Φυσική, όργανα, αποστολή, Rudolf Koenig, Besnard, Μασσαλία, Τελωνείο Πειραιώς, όργανα, επισκευή, αίτημα, δωρεά, J. Duboscq, Παρίσι, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες
The digital material of the item is not available.