Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Υποφάκελος uoadl:60059 375 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

Χρονική κάλυψη:
1871-1872
Ταξιθετικός αριθμός:
403.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
45 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 8 έγγραφα στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Βασιλικό Αυλαρχείο, αλεξικέραυνο, αιχμή, Παλάτι, αποστολή, Πρυτανεία, διδασκαλία, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Φυσικό Ταμείο, Τελωνείο Αθηνών, Πειραματική Φυσική, όργανα, αποστολή, Rudolf Koenig, Besnard, Μασσαλία, Τελωνείο Πειραιώς, όργανα, επισκευή, αίτημα, δωρεά, J. Duboscq, Παρίσι, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.