Ανατομείο

Subfolder uoadl:60060 510 Read counter

Title:
Ανατομείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1871-1872
Usher Number:
355.5A
Extent:
28 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Ανατομείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Παθολογικό Ταμείο, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, καθηγητής, διευθυντής, αναφορά, παρατηρήσεις, Α. Παπαθανασόπουλος, φαρμακοποιός, Ερμούπολη, Σύρος, πτώμα, (τέρας), ταρίχευση,
Εγχειριστική, Τοπογραφική Ανατομία, Παύλος Ιωάννου, καθηγητής, αναφορά,
Δημητρακάκης, δήμαρχος, Καστόριο, Λακωνία, πτώμα, διάθεση, Γεώργιος Χ. Λεοναρδόπουλος, ιατρός, νεκροψία, έκθεση, αναφορά,
Δαμιανός Γεώργιος, καθηγητής, αίτημα, δαπάνες, προμήθεια, όργανα, παρασκευάσματα, έξοδα διδασκαλίας, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, έγκριση, εντολές, πληρωμές
The digital material of the item is not available.