Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:60060 347 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1871-1872
Ταξιθετικός αριθμός:
355.5A
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
28 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Παθολογικό Ταμείο, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, καθηγητής, διευθυντής, αναφορά, παρατηρήσεις, Α. Παπαθανασόπουλος, φαρμακοποιός, Ερμούπολη, Σύρος, πτώμα, (τέρας), ταρίχευση,
Εγχειριστική, Τοπογραφική Ανατομία, Παύλος Ιωάννου, καθηγητής, αναφορά,
Δημητρακάκης, δήμαρχος, Καστόριο, Λακωνία, πτώμα, διάθεση, Γεώργιος Χ. Λεοναρδόπουλος, ιατρός, νεκροψία, έκθεση, αναφορά,
Δαμιανός Γεώργιος, καθηγητής, αίτημα, δαπάνες, προμήθεια, όργανα, παρασκευάσματα, έξοδα διδασκαλίας, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, έγκριση, εντολές, πληρωμές
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.