Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:60061 619 Read counter

Title:
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1871-1872
Usher Number:
409.1
Extent:
240 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 10 έγγραφα στα Γερμανικά, 1 έγγραφο στα Γαλλικά, 3 έγγραφα στα Ιταλικά.
Main subject category:
Χημείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Χημείο, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, δαπάνες, κατάλογος, απολογισμός, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Χημείο, διάρρηξη, παράβαση, οικοδομή, παρατηρήσεις, «Πρωινός Κήρυξ», εφημερίδα, ιατροδικαστικές εργασίες, δαπάνες, πτώμα, Ανδρεάς Καραμανώλης, όργανα, αγορά, κατάλογος, F. Hugershoff, Λειψία, G. A. Lenoir, Βιέννη, λογαριασμοί, Τελωνείο Αθηνών, Βόννη, Marquart, Γέρλιτς (Görlitz), Schuchard, παραγγελίες, λογαριασμοί, Λέανδρος Δόσιος, υφηγητής, χημικές ύλες, όργανα, ορυκτά, κατάλογοι, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, Αθήνα, γυμνάσια, εργαλεία, ουσίες, αποστολή, Στοιχειώδης Χημεία, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αποδείξεις, δίδακτρα, καταβολή, πρακτικές ασκήσεις, εξετάσεις, Oesterreichischer Verein, Φαρμακευτικό Σχολείο, φοιτητές, Χημεία, διδασκαλία, έξοδα, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, αεριόφως, φωτισμός, θέρμανση, φοιτητές, πενία, Ignazio Brüll, Τεργέστη, Smreker & Comp., λογαριασμοί, πληρωμές, εντολές, έκθεση, εργασίες, προσθήκες
The digital material of the item is not available.