Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Υποφάκελος uoadl:60061 624 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1871-1872
Ταξιθετικός αριθμός:
409.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
240 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 10 έγγραφα στα Γερμανικά, 1 έγγραφο στα Γαλλικά, 3 έγγραφα στα Ιταλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Χημείο, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, δαπάνες, κατάλογος, απολογισμός, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Χημείο, διάρρηξη, παράβαση, οικοδομή, παρατηρήσεις, «Πρωινός Κήρυξ», εφημερίδα, ιατροδικαστικές εργασίες, δαπάνες, πτώμα, Ανδρεάς Καραμανώλης, όργανα, αγορά, κατάλογος, F. Hugershoff, Λειψία, G. A. Lenoir, Βιέννη, λογαριασμοί, Τελωνείο Αθηνών, Βόννη, Marquart, Γέρλιτς (Görlitz), Schuchard, παραγγελίες, λογαριασμοί, Λέανδρος Δόσιος, υφηγητής, χημικές ύλες, όργανα, ορυκτά, κατάλογοι, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, Αθήνα, γυμνάσια, εργαλεία, ουσίες, αποστολή, Στοιχειώδης Χημεία, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αποδείξεις, δίδακτρα, καταβολή, πρακτικές ασκήσεις, εξετάσεις, Oesterreichischer Verein, Φαρμακευτικό Σχολείο, φοιτητές, Χημεία, διδασκαλία, έξοδα, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, αεριόφως, φωτισμός, θέρμανση, φοιτητές, πενία, Ignazio Brüll, Τεργέστη, Smreker & Comp., λογαριασμοί, πληρωμές, εντολές, έκθεση, εργασίες, προσθήκες
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.