Αστυκλινική - Πολυκλινική

Subfolder uoadl:60062 550 Read counter

Title:
Αστυκλινική - Πολυκλινική
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό, κλινικές κ.ά)

Time Coverage:
1871-1872
Usher Number:
303.2
Extent:
20 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Αστυκλινική
Other subject categories:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Δημήτριος Ορφανίδης, καθηγητής, Αστυκλινική, φάρμακα, αγορά, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Τελωνείο Αθηνών, δαπάνες, πληρωμές, λογιστής, Dubosc, Stettner, Παρίσι, Τεργέστη, καθημερινά έξοδα
The digital material of the item is not available.