Αστυκλινική - Πολυκλινική

Υποφάκελος uoadl:60062 559 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αστυκλινική - Πολυκλινική
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό, κλινικές κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1871-1872
Ταξιθετικός αριθμός:
303.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
20 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστυκλινική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Ορφανίδης, καθηγητής, Αστυκλινική, φάρμακα, αγορά, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Τελωνείο Αθηνών, δαπάνες, πληρωμές, λογιστής, Dubosc, Stettner, Παρίσι, Τεργέστη, καθημερινά έξοδα
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.