Νομισματική Συλλογή

Subfolder uoadl:60065 478 Read counter

Title:
Νομισματική Συλλογή
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της συλλογής

Time Coverage:
1871-1872
Usher Number:
359.2
Extent:
13 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Νομισματική Συλλογή
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Εθνική Βιβλιοθήκη, Νομισματική Συλλογή, Σπυρίδων Κόμνος, έφορος, νόμισμα, Αχιλλέας Ποστολάκας, νομισματογνώμων, περιγραφή, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Τελωνείο Αθηνών, Νικόλαος Σαρίπολος, καθηγητής, νομίσματα, Μεγάλο Καβακλί, χωριό, κοινότητα, αρχαία νομίσματα, αποστολή, ευχαριστίες, Υπουργείο Εξωτερικών, Αδριανούπολη, πρόξενος, τετράδραχμο, αργυρό, Τένεδος, τσεκίνι, χρυσό, Βενετία, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Χατζή Πέτρος Βουλατζίδης, Χατζή Παναγιώτης Παπά Αργυρίου
The digital material of the item is not available.