Νομισματική Συλλογή

Υποφάκελος uoadl:60065 388 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Νομισματική Συλλογή
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της συλλογής

Χρονική κάλυψη:
1871-1872
Ταξιθετικός αριθμός:
359.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
13 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Νομισματική Συλλογή
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Εθνική Βιβλιοθήκη, Νομισματική Συλλογή, Σπυρίδων Κόμνος, έφορος, νόμισμα, Αχιλλέας Ποστολάκας, νομισματογνώμων, περιγραφή, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Τελωνείο Αθηνών, Νικόλαος Σαρίπολος, καθηγητής, νομίσματα, Μεγάλο Καβακλί, χωριό, κοινότητα, αρχαία νομίσματα, αποστολή, ευχαριστίες, Υπουργείο Εξωτερικών, Αδριανούπολη, πρόξενος, τετράδραχμο, αργυρό, Τένεδος, τσεκίνι, χρυσό, Βενετία, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Χατζή Πέτρος Βουλατζίδης, Χατζή Παναγιώτης Παπά Αργυρίου
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.