Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:60066 603 Read counter

Title:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος   

Time Coverage:
1871-1872
Usher Number:
187.3
Extent:
17 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Other subject categories:
Ωρολόγια προγράμματα
Keywords:
πρόγραμμα, καθηγητές, μαθήματα, εαρινό εξάμηνο, Θεολογική, Σχολή, Παναγιώτης Ρομπότης, κοσμήτωρ, Νομική Σχολή, Γεώργιος Ράλλης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Ανδρέας Αναγνωστάκης, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Ηρακλής Μητσόπουλος, κοσμήτωρ, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, έγκριση, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, χειμερινό εξάμηνο
The digital material of the item is not available.