Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:60066 423 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος   

Χρονική κάλυψη:
1871-1872
Ταξιθετικός αριθμός:
187.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
17 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
πρόγραμμα, καθηγητές, μαθήματα, εαρινό εξάμηνο, Θεολογική, Σχολή, Παναγιώτης Ρομπότης, κοσμήτωρ, Νομική Σχολή, Γεώργιος Ράλλης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Ανδρέας Αναγνωστάκης, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Ηρακλής Μητσόπουλος, κοσμήτωρ, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, έγκριση, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, χειμερινό εξάμηνο
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.