Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Subfolder uoadl:60068 564 Read counter

Title:
Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Time Coverage:
1871-1872
Usher Number:
218.1
Extent:
11 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Other subject categories:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Keywords:
Κωνσταντίνος Γενοβέλης, διαθήκη, δωρεά, όπλα, Στρατηγός Χατζημιχάλης, Ελένη Συμβουλίδου, Πετρούπολη, διαθήκη, βραβείο, μουσική, Πανεπιστήμιο, Ιωάννης Αντωνιάδης, Αλεξάνδρεια, δωρεά, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης
The digital material of the item is not available.