Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:60068 568 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1871-1872
Ταξιθετικός αριθμός:
218.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
11 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Γενοβέλης, διαθήκη, δωρεά, όπλα, Στρατηγός Χατζημιχάλης, Ελένη Συμβουλίδου, Πετρούπολη, διαθήκη, βραβείο, μουσική, Πανεπιστήμιο, Ιωάννης Αντωνιάδης, Αλεξάνδρεια, δωρεά, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.