Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:60070 404 Read counter

Title:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1871-1872
Usher Number:
38.3
Extent:
17 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Βαρβάκειο Λύκειο, αλεξικέραυνο, εγκατάσταση, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Πανεπιστήμιο, αρχεία, επιθεώρηση, αίτημα, Φίλων Φίλωνος, υπουργός, Δημήτριος Γαλανός, Ινδίες, Βενάρες (Βαρανάσι), κληροδότημα, βιβλία, υπογραμματείς, λογιστής, σύνταξη, δικαίωμα, πολιτικοί υπάλληλοι, παρασημοφόρηση, Πέτρος Παπαρηγόπουλος, καθηγητής, πρόεδρος, εφορευτική επιτροπή, Γόρτυνα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17