Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:60070 293 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1871-1872
Ταξιθετικός αριθμός:
38.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
17 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Βαρβάκειο Λύκειο, αλεξικέραυνο, εγκατάσταση, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Πανεπιστήμιο, αρχεία, επιθεώρηση, αίτημα, Φίλων Φίλωνος, υπουργός, Δημήτριος Γαλανός, Ινδίες, Βενάρες (Βαρανάσι), κληροδότημα, βιβλία, υπογραμματείς, λογιστής, σύνταξη, δικαίωμα, πολιτικοί υπάλληλοι, παρασημοφόρηση, Πέτρος Παπαρηγόπουλος, καθηγητής, πρόεδρος, εφορευτική επιτροπή, Γόρτυνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17