Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:60073 340 Read counter

Title:
Επιστημονικές Συλλογές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

Time Coverage:
1871-1872
Usher Number:
38.5
Extent:
40 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 5 έγγραφα στα Γαλλικά.
Main subject category:
Συλλογές
Other subject categories:
Δωρεές
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Σπυρίδων Μπαλάνος, καθηγητής, σύφιλη, όργανα, συλλογή, αγορά, δαπάνες, λογαριασμός, A. Lüer, Παρίσι, πληρωμές, εντολές, φάρμακα, αγορά, Παναγιώτης Κυριακός, καθηγητής, Τελωνείο Πειραιώς, Φυσιολογία, εργαλεία, αγορές, παραγγελίες, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Lerebours et Secretan, Παρίσι, φορτωτικές, Θεόδωρος Αρεταίος, καθηγητής, χειρουργικά εργαλεία, δωμάτιο, αίτημα, Παύλος Ιωάννου, καθηγητής, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, Παθολογικό Μουσείο, αίθουσες

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40