Επιστημονικές Συλλογές

Υποφάκελος uoadl:60073 327 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικές Συλλογές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1871-1872
Ταξιθετικός αριθμός:
38.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
40 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 5 έγγραφα στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συλλογές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δωρεές
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Σπυρίδων Μπαλάνος, καθηγητής, σύφιλη, όργανα, συλλογή, αγορά, δαπάνες, λογαριασμός, A. Lüer, Παρίσι, πληρωμές, εντολές, φάρμακα, αγορά, Παναγιώτης Κυριακός, καθηγητής, Τελωνείο Πειραιώς, Φυσιολογία, εργαλεία, αγορές, παραγγελίες, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Lerebours et Secretan, Παρίσι, φορτωτικές, Θεόδωρος Αρεταίος, καθηγητής, χειρουργικά εργαλεία, δωμάτιο, αίτημα, Παύλος Ιωάννου, καθηγητής, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, Παθολογικό Μουσείο, αίθουσες
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40