Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:60077 384 Read counter

Title:
Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

Time Coverage:
1871-1872
Usher Number:
39.3
Extent:
93 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Other subject categories:
Συνδρομές
Βιβλία
Keywords:
Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, συνδρομές, αιτήματα, συγγράμματα, έκδοση, αντίτυπα, αγορά, Ιωάννης Παπαλουκά Ευταξίας, Κανονικό δίκαιο, Ορθόδοξη Εκκλησία, Ν. Γ. Πολίτης, «Βίος των νεωτέρων Ελλήνων», Ροδοκανάκειο διαγώνισμα, βράβευση, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, περιοδικό σύγγραμμα, γεωπονία, «Γεωπονικά», αγγελία, Ευαγγελική Σχολή, Σμύρνη, Δ. Μαυροφρύδης, «Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσης», αγγελία, Ι. Π. Πύρλας, Γεώργιος Αντωνιάδης, Στέφανος Κουμανούδης, καθηγητής, «Αττικής Επιγραφαί Επιτύμβιοι», Παύλος Ιωάννου, καθηγητής, Ανατομία, πληρωμές, εντολές, «Γεωπονικά», έντυπο, Αναστάσιος Γούδας, «Βίοι Παράλληλοι των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών», Κωνσταντίνος Κοντογόνης, καθηγητής, «Εκκλησιαστική Ιστορία», Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Χημεία, φυσική επιστήμη, ιστορία, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, καθηγητής, «Δοκίμιον Εκκλησιαστικής Ιστόριας», αγγελία, Γεώργιος Μιστριώτης, καθηγητής, Έλληνες συγγραφείς, έκδοση, «Πλατωνικοί Διάλογοι», αγγελία, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, καθηγητής, Παρίσι, έρευνα, χειρόγραφα, εκδόσεις, Λονδίνο, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93