Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Υποφάκελος uoadl:60077 428 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1871-1872
Ταξιθετικός αριθμός:
39.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
93 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συνδρομές
Βιβλία
Λέξεις-κλειδιά:
Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, συνδρομές, αιτήματα, συγγράμματα, έκδοση, αντίτυπα, αγορά, Ιωάννης Παπαλουκά Ευταξίας, Κανονικό δίκαιο, Ορθόδοξη Εκκλησία, Ν. Γ. Πολίτης, «Βίος των νεωτέρων Ελλήνων», Ροδοκανάκειο διαγώνισμα, βράβευση, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, περιοδικό σύγγραμμα, γεωπονία, «Γεωπονικά», αγγελία, Ευαγγελική Σχολή, Σμύρνη, Δ. Μαυροφρύδης, «Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσης», αγγελία, Ι. Π. Πύρλας, Γεώργιος Αντωνιάδης, Στέφανος Κουμανούδης, καθηγητής, «Αττικής Επιγραφαί Επιτύμβιοι», Παύλος Ιωάννου, καθηγητής, Ανατομία, πληρωμές, εντολές, «Γεωπονικά», έντυπο, Αναστάσιος Γούδας, «Βίοι Παράλληλοι των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών», Κωνσταντίνος Κοντογόνης, καθηγητής, «Εκκλησιαστική Ιστορία», Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Χημεία, φυσική επιστήμη, ιστορία, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, καθηγητής, «Δοκίμιον Εκκλησιαστικής Ιστόριας», αγγελία, Γεώργιος Μιστριώτης, καθηγητής, Έλληνες συγγραφείς, έκδοση, «Πλατωνικοί Διάλογοι», αγγελία, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, καθηγητής, Παρίσι, έρευνα, χειρόγραφα, εκδόσεις, Λονδίνο, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93