Διάφορα

Subfolder uoadl:60079 185 Read counter

Title:
Διάφορα
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1871-1872
Usher Number:
39.3
Extent:
20 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Ιπποκράτης, ιατρικός σύλλογος, φοιτητές, τελειόφοιτοι, Ιατρική Σχολή, διάλυση, περιουσία, Πανεπιστήμιο, διεκδίκηση, κανονισμός, έντυπο, Φαρμακευτικό Σχολείο, απόφοιτος, Ιατροσυνέδριο, πτυχίο, απώλεια, χορήγηση

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20