Διάφορα

Υποφάκελος uoadl:60079 191 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1871-1872
Ταξιθετικός αριθμός:
39.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
20 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Ιπποκράτης, ιατρικός σύλλογος, φοιτητές, τελειόφοιτοι, Ιατρική Σχολή, διάλυση, περιουσία, Πανεπιστήμιο, διεκδίκηση, κανονισμός, έντυπο, Φαρμακευτικό Σχολείο, απόφοιτος, Ιατροσυνέδριο, πτυχίο, απώλεια, χορήγηση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20