Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)

Subfolder uoadl:60085 499 Read counter

Title:
Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
191.1
Extent:
21 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Έδρες
Προκήρυξη
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Νικηφόρος Καλογεράς, γραμματέας, Ιερά Σύνοδος, επίτιμος καθηγητής, Θεολογική Σχολή, διορισμός, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Δαμαλάς, τακτικός καθηγητής, προβιβασμός, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, τακτικός καθηγητής, προβιβασμός, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, Ζήκος Ρώσης, υφηγητής, προβιβασμός, σύσταση, Θεόδωρος Φλογαΐτης, υφηγητής, έγκριση

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21