Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)

Υποφάκελος uoadl:60085 362 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
191.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
21 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Έδρες
Προκήρυξη
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Νικηφόρος Καλογεράς, γραμματέας, Ιερά Σύνοδος, επίτιμος καθηγητής, Θεολογική Σχολή, διορισμός, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Δαμαλάς, τακτικός καθηγητής, προβιβασμός, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, τακτικός καθηγητής, προβιβασμός, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, Ζήκος Ρώσης, υφηγητής, προβιβασμός, σύσταση, Θεόδωρος Φλογαΐτης, υφηγητής, έγκριση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21