Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:60086 559 Read counter

Title:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
175.1
Extent:
66 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Keywords:
Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής, Ανατομία, πρόταση, Χαρίλαος Ολύμπιος, διδάκτωρ, υπότροφος, Βιέννη, προπαρασκευαστής, διορισμός, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Θεόδωρος δε Χέλδραϊχ (Theodor von Heldreich), επιμελητής, Βοτανικό τμήμα, διορισμός, Θεοβάλδος Κρύπερ (Theobald Johannes Krüper) (Theodor Johannes Krüper), επιμελητής, Φυσιογραφικό Μουσείο, διορισμός, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Ηρακλής Μητσόπουλος, καθηγητής, Χημείο, υπηρέτης, Γεώργιος Καραμήτσας, υφηγητής, Βασίλειος Λάκων, καθηγητής, έφορος, συλλογές, Φυσική, Χημεία, παραίτηση, Παναγιώτης Κυριακός, καθηγητής, Στυλιανός Ρήγας, βοηθός, Φυσιολογία, διορισμός, φύλακας, Πανεπιστήμιο, Κωνσταντίνος Βουσάκης, καθηγητής, Φυσιολογία, βοηθός, αίτημα, Πανεπιστήμιο, κήπος, φύλακας, Αθανάσιος Μπαλιακοτόπουλος, παύση, Φώτιος Γεωργίου, διορισμός, Αναστάσιος Χρηστομάνος, αίτημα, διορισμός, Χημείο, υπηρέτης, αεριόφως, επισκευές, Σωτήριος Σωτηρίου, προπαρασκευαστής, Χημεία, διορισμός, παραίτηση, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, τεχνήτης, φυσικά όργανα, οδηγίες, καθήκοντα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66