Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:60086 560 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
175.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
66 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής, Ανατομία, πρόταση, Χαρίλαος Ολύμπιος, διδάκτωρ, υπότροφος, Βιέννη, προπαρασκευαστής, διορισμός, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Θεόδωρος δε Χέλδραϊχ (Theodor von Heldreich), επιμελητής, Βοτανικό τμήμα, διορισμός, Θεοβάλδος Κρύπερ (Theobald Johannes Krüper) (Theodor Johannes Krüper), επιμελητής, Φυσιογραφικό Μουσείο, διορισμός, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Ηρακλής Μητσόπουλος, καθηγητής, Χημείο, υπηρέτης, Γεώργιος Καραμήτσας, υφηγητής, Βασίλειος Λάκων, καθηγητής, έφορος, συλλογές, Φυσική, Χημεία, παραίτηση, Παναγιώτης Κυριακός, καθηγητής, Στυλιανός Ρήγας, βοηθός, Φυσιολογία, διορισμός, φύλακας, Πανεπιστήμιο, Κωνσταντίνος Βουσάκης, καθηγητής, Φυσιολογία, βοηθός, αίτημα, Πανεπιστήμιο, κήπος, φύλακας, Αθανάσιος Μπαλιακοτόπουλος, παύση, Φώτιος Γεωργίου, διορισμός, Αναστάσιος Χρηστομάνος, αίτημα, διορισμός, Χημείο, υπηρέτης, αεριόφως, επισκευές, Σωτήριος Σωτηρίου, προπαρασκευαστής, Χημεία, διορισμός, παραίτηση, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, τεχνήτης, φυσικά όργανα, οδηγίες, καθήκοντα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66