Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:60087 508 Read counter

Title:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού    

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
135.1
Extent:
27 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Άδειες
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Keywords:
άδειες, αιτήματα, εγκρίσεις, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Λαύριο, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, καθηγητές, ονόματα, μετάβαση, Δυτική Ευρώπη, Νικηφόρος Καλογεράς, αρχιμανδρίτης, καθηγητής, Παναγιώτης Παυλίδης, διακοπές, Τριφυλία, Νικόλαος Σαρίπολος, καθηγητής, Ιταλία, Ελβετία, Γερμανία, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, καθηγητής, Γερμανία, μουσεία, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Βιέννη, Παγκόσμια Έκθεση, Βοημία, λουτρά, Γεώργιος Δαμιανού, υπογραμματέας, Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής, Γερμανία, Θεοβάλδος Κρύπερ (Theobald Johannes Krüper) (Theodor Johannes Krüper), Παρνασίδα, Παρίσι, Παύλος Ιωάννου, καθηγητής, Σπυρίδων Μπαλάνος, καθηγητής, ασθένεια, ιατρική βεβαίωση, Αγγλία, Γαλλία

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27